Redakcia Choice

A šli do rozpálenej slnka

A oni šli na slnko páli

Z báseň "Odrazy na predných dverách" (1858) NA Nekrasov (1821-1877):
A dvere sa zablokovali. Po státí,
neviazanej KOSHLAY pútnici,
, ale vrátnik nedovolil, chudobné roztoče nie sú brať
A oni šli na slnko páli,
Opakovanie: "Súď ho Boha"
Šírenie beznádejne rúk
A tak dlho, ako som ich videl,
šiel s odkrytými hlavami ...

alegoricky: tých, ktorých platby neboli opodstatnené, ktorí nedosiahla svoje ciele, odišiel s prázdnou (veselý liatinové ..).

Encyklopedický slovník okrúhlych slov a výrazov. - M .: "Lokid-Press". Vadim Serov. 2003.


.

arrow