Redakcia Choice

Neskôr

LATER predpona. niekto iný. Po uplynutí niektorých. Čas. str. Hodina prešla. str. niekoľko mesiacov sme sa znova stretli. □ (po okolnostiach času). Iba rok od. túto správu sa naučili. Trochu s. hostia sa zhromaždili, aby odišli. O niečo neskôr v znamení. adv. Hovorový. O chvíľu neskôr. O niečo neskôr cestujúci prišli k rieke.

encyklopedický slovník. 2009.

arrow