Redakcia Choice

Depo účet Trustee

- depozitný účet, ktorý je otvorený v NDC, aby osoby, ktoré majú povolenie na výkon v dôvere činnostiach správa cenných papierov.

Ekonomika a právo: slovník-odkaz. - M .: Univerzita a škola. L. P. Kurakov, V. L. Kurakov, A. L. Kurakov. 20

arrow