Redakcia Choice

COUNT

- 1) obchodný doklad vystavený predávajúcim na meno kupujúceho a ktorý potvrdzuje dodanie tovaru alebo služieb a ich náklady; 2) účtovný pozície v oblasti účtovníctva je navrhnutý tak, aby držali krok s pohybom každej homogénne skupiny patriace do tejto j
arrow